Föreningar för den Nordsvenska brukshästen

Den nordsvenska brukshästen är en ras som det finns många som är engagerade i, och vi önskar alla att det ska få vara en ras som finns kvar och som utvecklas så bra som möjligt. Hästen är en del av vårt kulturarv, men vad som känns ännu viktigare är att den är en del av vår nutid. Även om få använder hästar i skogsarbete idag hoppas vi att den nordsvenska hästen ska få finnas kvar och hitta sin plats i det nutida samhället. Det har visat sig att den passar bra att använda inom turistnäringen till exempel.

Föreningen Nordsvenska Hästen

Den största föreningen som jobbar med och för nordsvenska hästar är Föreningen Nordsvenska Hästen; FNH. Föreningen har lokalavdelningar på olika håll och det finns såvitt jag vet ett distrikt för varje landskap. Dessutom finns det tre danska distrikt.

Nordsvenska brukshästen

Föreningen har ansvar för de regler som finns för rasens avel, och jobbar för att de ska följas. Man kontrollerar och bokför de hästar som finns, och försöker så gott det går att ha koll på läget. (Det får för det mesta alldeles utmärkt.) Dessutom arbetar man för att rasen ska uppmärksammas och för att människor ska få möjlighet att lära känna den och förstå sig på den, ett viktigt arbete om man vill att hästen ska finnas kvar. Ju fler i allmänheten som bryr sig, desto större chanser har man att lyckas i sitt arbete för rasens överlevnad. Man anordnar även aktiviteter som medlemmarna och deras hästar kan tycka är roliga, det behöver inte vara någon djupare tanke med aktiviteterna än att vara sociala med varandra.

FNH är rasens riksförening, och finns som sagt över hela landet. Det finns ingen annan lika stor förening för rasen, och även om det kan finnas lokala föreningar som jobbar för den nordsvenska hästen så är det ingen annan som är särskilt stor.

Andra organisationer

Däremot finns det andra organisationer som är viktiga i arbetet med den nordsvenska hästen.

Svenska hästavelsförbundet spelar en viktig roll i aveln och kontrollen vid aveln även för nordsvenska hästar. 

Hästnäringens nationella stiftelse har betydelse för de näringsverksamheter som bedrivs med hästar.

Brukshästsorganisationernas samarbetskommitté är en sammanslutning av olika föreningar som är inriktade på brukshästar. Att mötas och dela erfarenheter och samla sina styrkor kan vara avgörande när man representerar en relativt liten hästras.

Stiftelsen hästforskning är vad den låter som, och spelar roll för nordsvenska hästar såväl som för andra raser.